Architects Forum
Početna stranaForum za arhitekte > Na početak

Program za arhitekte

Hörmann-ovim programom za arhitekte možete brzo i udobno, sa samo nekoliko klikova mišem, da kreirate individualne tenderske opise i da koristite crteže Hörmann-ovih proizvoda.

Program radi na operativnim sistemima Windows XP do Windows 8 i na Mac OS u vezi sa virtuelnim Windows-okruženjem, na primer Apple Mac OS X sa Windows 7 pod Parallels ili VMWare Fusion.

Sada preuzmite novu verziju 12.0 - dalje »


Magazin za arhitekte PORTAL

Hörmann-ov magazin za arhitekte, sa interesantnim izveštajima o projektima čuvenih arhitekata izlazi tri puta godišnje - dalje »