Početna stranaKatalozi > Katalozi za zanatlije, industriju, javni sektor

Katalozi za zanatlije, industriju, javni sektor

<< Povratak na popis


Novosti


Garažna vrata i motori

BiSecur SmartHome

Komforan i bezbedan život

Garažna segmentna vrata

Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i odlaze ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor u i ispred garaže.

Bočna segmentna vrata HST

Bočna segmentna vrata se otvaraju bočno i time daju kompletnu visinu i jednostavan prolaz. Na raspolaganju sa optimalno usklađenim motorom ili kao vrata sa ručnim upravljanjem.

Garažna vrata RollMatic

Rolo vrata RollMatic se otvaraju vertikalno i ne zahtevaju ni malo prostora u garaži. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor u i ispred garaže.

Kipujuća vrata Berry

Dokazana Berry kipujuća vrata se zakreću prema vani pre nego što se skladište ispod plafona garaže. Preko 20 motiva vrata od čelika i drveta nude ogromnu slobodu oblikovanja.

Motori za garažna vrata i kapije

Inovativna tehnika motora za garažna vrata i kapije, koja vaš život čine komfornijim i bezbednijim. Svakog dana i pri svakom vremenu.

BiSecur mrežni prolaz sa aplikacijom za pametni telefon

Za upravljanje motorima, kućnim vratima i drugim uređajima: pametno, bilo kada i širom sveta.


Kućna i unutrašnja vrata

Kućna vrata

Hörmann-ova kućna vrata delom doprinose ono šta dom čini: blagostanje, osećaj zaštite, bezbednost.

Motor za vrata PortaMatic

Uz pomoć motora za vrata PortaMatic, otvaranje i zatvaranje vaših drvenih i čeličnih unutrašnjih vrata je jednostavno automatsko uz pomoć daljinskog upravljača ili tastera.

Vrata za Vašu kuću

Za sva područja u kući imamo prava vrata: za osigurani ulaz u podrum, za radionicu i prostoriju za hobi, za dečju sobu, za potkrovlje i za prolaz iz garaže u kući.


Protivpožarna, protivdimna i višenamenska vrata

Protivpožarna i protivdimna klizna vrata, višenamenska klizna vrata

Hörmann isporučuje za sva područja objekta pouzdana rešenja kliznih vrata proporcionalno riziku i radu u modelima sa jednim ili dva krila.

Vrata sa određenom funkcijom za izgradnju objekata

Opširan program Hörmann-ovih unutrašnjih i spoljnih vrata: robusna unutrašnja vrata, bezbedna vrata stana, kancelarijska vrata kompletna u staklu i spoljna vrata sa termo prekidom.

Multifunkcionalna vrata

Čelična vrata sa jednakim izgledom i sa tačno onim funkcijama koje su neophodne za Vaš objekat: zaštita od požara T30, T60, T90. Zaštita od dima, akustična zaštita i zaštita od provale.


Industrijska vrata i pretovarna tehnika

Klizne kapije

Samonoseća konstrukcija, visok standard bezbednosti, kompletno fabrički montirana: Hörmann klizne kapije su idealna osiguranja širokih prolaza.

Industrijska segmentna vrata

Usmereno ka budućnosti, zahteva malo prostora. Program industrijskih segmentnih vrata od Hörmann-a u jedinstvenom obimnom programu. Za svaku namenu odgovarajući model vrata.

Rolo vrata i rolo rešetke

Hörmann-ova rolo vrata i rolo rešetke od aluminijuma i čelika su naročito robusna i pouzdana u svakodnevnom radu pomoću svoje genijalne i jednostavne konstrukcije sa samo malo komponenata.

Rolo rešetka RollMatic

Rolo rešetka RollMatic je naročito pogodna za male prodavnice sa raspoloživim prostorom pomoću svoje kompaktne konstrukcije.

Brza vrata

NOVO: Unutrašnja vrata V4015 SEL Alu-R sa efikasnim i inovativnim\r\ncevnim motorom i uskim vođicama od aluminijuma

Pretovarna tehnika

Hörmann nudi kompletan program sa perfektno usklađenim sistemom utovarnih rampi, dihtung vrata i utovarnih tunela iz sopstvene proizvodnje.

Vrata za zajedničku garažu ET 500 / ST 500

Hörmann vrata za zajedničku garažu nude optimalnu ekonomičnost, trajnu bezbednost funkcija i osoba kao i ekstremno miran hod, čak i pri visokoj frekvenciji upotrebe.

Klatno vrata

Višenamenska vrata MZ

Motor za industrijska vrata WA 300