Bočna segmentna vrata HST

Bočna segmentna vrata HST - Vrata za posebne situacije ugradnje i zahteve

Bočna segmentna vrata imaju više prednosti:

1. Više prostora ispod plafona garaže
Zahvaljujući bočnom otvaranju, plafon garaže može neograničeno da se iskoristi. Tu možete da držite npr. daske za surfovanje ili kanu. Zahvaljujući načinu njihove proizvodnje bočna segmentna vrata mogu da se koriste i kod teških uslova ugradnje kao što su kosi krovovi na garažama.

2. Brz ulazak u garažu
Kod novih bočnih segmentnih vrata serijski se isporučuje takozvana funkcija pešačkih vrata. To znači da bez obzira da li su vrata na ručni pogon ili su komforno opremljena motorom, možete da ih otvorite samo delimično da biste brže ušli u garažu. To je praktično i smanjuje vreme čekanja, kada npr. želite da izvezete bicikl iz garaže.


Dobri razlozi za Hörmann bočna segmentna garažna vrata HST

Laka, tiha, precizna

Dvostruki točkići

Paneli ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm se u gornjem području bezbedno i precizno navode pomoću stabilnih dvostrukih točkića, a u donjem području u zakrivljenoj podnoj šini. Podna šina se lako čisti jer je konstrukcija na oba kraja otvorena.

Pouzdana

Zaštita od prignječenja prstiju spolja i unutra

Segmenti vrata i šarke, koji su na prelazima u optimalno usklađenom obliku, sprečavaju prignječenje prstiju.

Dvostruka automatika isključivanja

Pouzdana automatika isključivanja je delotvorna kako prilikom otvaranja tako i prilikom zatvaranja vrata. U slučaju neočekivanih prepreka u području otvaranja i kod zidnog vođenja vrata se odmah zaustavljaju. Time se štite osobe od povređivanja, a vozila ili predmeti od oštećenja.

Automatska

Brže u garažu

Bočna segmentna vrata se mogu brzo i jednostavno i delimično otvarati za prolaz osoba. Na taj način ulazite brže u garažu, da biste npr. uzeli bicikl.

Komfornije sa automatskim delimičnim otvaranjem

Kod vrata sa motorom možete individualno podesiti širinu za prolaz osoba. Rukovanje se vrši preko daljinskog upravljača ili pomoću opcione ručke na vratima sa radio modulom.

Komforna

Moderan bežični sistem za motore garažnih vrata i kapije

Dvosmerni i naročito bezbedno kodirani bežični sistem BiSecur stoji za tehnologiju okrenutu prema budućnosti za komforno i bezbedno rukovanje garažnim vratima, kapijama, svetlom i više.