Garažna segmentna vrata

Garažna segmentna vrata - Vaša vrata po želji s kvalitetom marke Hörmann

Elegantna automatska segmentna vrata otvaraju se vertikalno naviše. Na taj način dobijate više mesta unutar i ispred garaže - i plus imate kompletno slobodan prolaz. Segmentna vrata odgovaraju uvek - bez obzira da li je Vaš otvor za garažu pravougaoni ili ukošen, sa segmentnim ili polukružnim svodom. I upravo zbog toga su veoma prikladna za naknadnu adaptaciju.


Dobri razlozi za Hörmann-ova garažna segmentna vrata

Sve komponente vrata i motora se u Hörmann-u samostalno razvijaju i proizvode. One su stopostotno međusobno usklađene i radi vaše bezbednosti testirane i sertifikovane u nezavisnim i priznatim institutima. Komponente se izrađuju prema sistemu za upravljanje kvalitetom DIN ISO 9001 u Nemačkoj i ispunjavaju sve zahteve iz evropskog standarda 13241-1. Osim toga naši visokokvalifikovani radnici rade intenzivno na novim proizvodima, stalnom razvoju i poboljšanju detalja. Tako nastaju patenti i jedinstvenost na tržištu.

Dugoročna testiranja, u realnim uslovima, obezbeđuju pouzdane serijske proizvode u Hörmann kvalitetu. Iz tog razloga i zahvaljujući izvanrednim tehničkim rešenjima i beskompromisnoj proveri kvaliteta, kod Hörmann-a dobijate 10 godina garancije za sva segmentna vrata i pet godina za motore.*

* Opširne uslove garancije naći ćete na Internet stranici: www.hoermann.com

Hörmann daje dobar primer. Zbog toga kompanija od 2013. godine pokriva svoju potrošnju energije sa 40 % ekološkom strujom i kontinuirano će uvećavati tu vrstu potrošnje. Istovremeno se uvođenjem inteligentnog i sertifikovanog sistema za menadžment energijom godišnje štedi više tona CO2. Hörmann nudi proizvode za održivu gradnju, ali to nije sve.

Saznajte više o Hörmann-ovim aktivnostima vezanim za životnu sredinu u brošuri „Mi mislimo zeleno“

Хармонична визия

[1] Isti razmak između lamela i nevidljivi prelazi lamela kod vrata sa kanalima
Hörmann-ova garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [A]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

Po želji imate na raspolaganju i praktična bočna vrata sa kanalima u ravni istog izgleda kao garažna segmentna vrata.

[2] Neravnomeran raspored kanala [B], [C] zbog različitih visina lamela i vidljivih prelaza lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

Идентична визия на касата и платното

Хармонична визия

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštvo malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod belih vrata i u svim površinama isporučuje istog izgleda kao što su vrata. Tu je sve usklađeno. Bočne ramove [2] dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj površini Silkgrain.

I kod segmentnih vrata u boji i vrata sa Decograin površinama dobijate opcionalno odgovarajuću masku okova [2] u površini i boji odnosno prema dekoru lamela vrata. Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod tih vrata isporučuje uvek prema površini i boji odnosno prema dekoru lamele vrata.

Съосна бленда за изравняване на щурца

Kod LPU vrata ova maska u ravni sa površinom je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata.
Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Detailgetreue Decograin Oberflächen

UV postojana plastična folija na spoljnoj strani čeličnih lamela daje markantnu optiku drveta vernu u detalje odnosno plemenitu metalik eleganciju u antracit sivoj boji. Atraktivnost šest Decograin površina ostaje dugo sačuvana zbog posebne zaštite površine.

Оптимална дълготрайна защита

Plastična stopa visine 4 cm, koja je otporna na lomljenje, obuhvata ram u području koje je podložno koroziranju i štiti dugotrajno od moguće korozije. Ovakva efikasna dugotrajna zaštita postoji i kod stalnog uronjavanja u vodi, što je drugačije nego kod rešenja drugih proizvođača. Donja dihtung guma krila vrata i stopa zajedno grade skladnu celinu.

Efikasna toplotna izolacija

Kada je garaža deo kuće, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Pomoću Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobre izolacione karakteristike koje pružaju LPU vrata.

Plastični crni profil, koji se jednostavno montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid rama i zida od cigala i poboljšava izolaciju za 15 %*. Opcionalni priključak rama ThermoFrame imate na raspolaganju za sva Hörmann segmentna vrata.

* kod LPU garažnih segmentnh vrata sa izolacijom u veličini: 5000 × 2125 mm

Практични решения

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujemo pešačka vrata bez praga. Tako ćete uzeti bicikle ili baštenske mašine iz Vaše garaže a da ne otvarate cela garažna vrata. Prag od plemenitog čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od saplitanja.

Естествено по-голяма безопасност

Neželjeni gosti nemaju šanse kod Hörmann segmentnih vrata sa motorom. Kada su garažna vrata zatvorena zaštita od podizanja u vođici motora je zabravljena, a vrata zaključana i zaštićena od podizanja. Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.

Сертифицирана сигурност

Dvosmerni i naročito bezbedno šifrovani bežični sistem BiSecur za motore garažnih vrata i kapija u skladu je sa tehnikom orjentisanoj ka budućnosti za komforno i bezbedno rukovanje sa garažnim vratima, kapijama, svetlom i više.

Novo razvijeni, ekstremno sigurni BiSecur postupak kodiranja Vam nudi sigurnost, tako da niko sa strane ne može da Vam prekopira radio signal. Sve to su proverili i sertifikovali stručnjaci za bezbednost na univerzitetu Rur, u Bohumu i na taj način je bezbednost na nivou kao kod onlajn bankarstva.

Комфортно извикване на информация за позицията на вратата

Više nikada ne morate proveravati garažna vrata da li su zatvorena kada duva vetar ili kada je loše vreme. Samo jednim pritiskom tastera možete preko boje LED dioda na daljinskom upravljaču HS 5 BS videti da li su garažna vrata zatvorena. Po želji sledeći pritisak tastera* zaključava vrata. Udobnije i bezbednije ne možete upavljati Vašim vratima.

Pomoću naše nove aplikacije** možete udobno upravljati sa vašim Hörmann motorima za garažna vrata i kapije, vašim Hörmann kućnim vratima*** kao i drugim uređajima preko pametnog telefona ili tableta.

* Kod upotrebe kada su vrata izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija
** Za iOS i Android operativne sisteme
*** Sa posebnom opremom

Izcils dizains

Kod novih, ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača osim površine u crnoj ili beloj boji očarava i elegantan oblik koji savršeno leži ruci.

Hörmann-ova BiSecur daljinski upravljači sa opcionalnom površinom visokog sjaja u izgledu klavira su odlikovani sa renomiranom nagradom reddot za njihov ekskluzivan dizajn.