Industrijska segmentna vrata

Industrijska segmentna vrata - Program segmentnih vrata u jedinstvenom obimu

Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i time stvaraju više mesta ispred i unutar garaže. Segmenti vrata se ravno slažu ispod plafona, vertikalno iznad otvora ili prateći krov. Segmentna vrata od čelika iz serije proizvodnje 50, kombinacije čelika/aluminijuma ili samo aluminijuma impresioniraju svojim velikim i jedinstvenim programom, vrhunskim dizajnom i sertifikovanom bezbednošću. Segmentna vrata Compact ređaju pojedinačne lamele vertikalno odmah iza grede. Smanjeni potreban prostor u dubini prostorije ima posebnu prednost kod hala sa svetlosnim kupolama, staklenim krovom i staklenim fasadama.


Dobri razlozi za Hörmann-ova industrijska segmentna vrata

Trajno jasna providnost

Najveća otpornost protiv ogrebotina

Vrata sa DURATEC plastičnim ostakljenjem prkose jakim zahtevima u industrijskom okruženju i čuvaju trajno svoju transparentnost. Specijalni površinski zaštitni sloj u kvalitetu farova za vozila štiti staklo trajno od ogrebotina i tragova čišćenja.

DURATEC ostakljenje dobijate standardno, bez doplate, kod svih segmentnih vrata sa providnim plastičnim ostakljenjem – i to samo kod Hörmann-a.

Efikasna toplotna izolacija

ThermoFrame

Hale sa grejanjem zahtevaju industrijskasegmentna vrata sa dobrom izolacijom. Hörmann-ova industrijska segmentna vrata dobijate opcionalno sa priključkom rama ThermoFrame za termo prekid između rama i zida od cigala. Dihtung usne na obema stranama vrata i dvostruki dihtung na gredi dodatno štite od gubitka toplote odn. hladnoće. Time uvećavate koeficijent toplotne izolacije do 21 %.

Rešenja u skladu s praksom

Pešačka vrata bez praga

Olakšani prolaz pešaka obezbeđuju pešačka vrataa ekstra ravnim pragom od nerđajućeg čelika. Kod vrata do 5500 mm širine je prag u sredini visok samo 10 mm a na ivicama 5 mm. Time se značajno smanjuje rizik od saplitanja i prelaz sa točkovima je olakšan. Pod određenim preduslovima Hörmann-ova pešačka vrata bez praga o koji se može saplesti mogu se koristiti i kao vrata za bekstvo u slučaju nužde i za izgradnju bez barijera.

Kontrola vrata bez dodira

Fotoćelija na donjem rubu krila vrata bez doplate

Hörmann industrijska segmentna vrata sa motorimaWA 400 i ITO 400 su standardno opremljena sa SKS-om sa optosenzorima. A bez doplate možete izabrati i fotoćeliju na donjem rubu krila vrata VL 1 za kontrolu bez dodira. Opcionalno dobijate i rešetku od fotoćelija HLG koja je integrisana u ram.

Ova rešenja vam nude visoku bezbednost, brži hod vrata i snižene troškove provere i održavanja.