Utovarni tuneli

Utovarni tuneli - kompletno dobra zaštita

Utovarni tuneli se postavljaju ispred hale. To znači: hala se može potpuno iskoristiti do spoljnih zidova. Hörmann utovarni tuneli su dobro rešenje kada na hali nije moguća ugradnja unutrašnjih rampi ili ako ne postoji prostor za podvoz ispod nivoa na rampama.

Jedan kompletan utovarni tunel se sastoji od podesta sa utovarnom rampom, od tunela kao i otvora za utovar sa dihtung zavesama.
U kombinaciji sa Hörmann industrijskim vratima sa toplotnom izolacijom, utovarni tuneli se preporučuju za pretovar robe koja je osetljiva na temperature.
Pri tome kamioni mogu da pristaju kako pod uglom od 90° stepeni tako i bočno pod oštrim uglom.
Utovarne tunele isporučujemo kao pojedinačni element ili kao redni.