Garažna segmentna vrata

Omiljena vrata u kvalitetu marke Hörmann

Elegantna automatska segmentna vrata se otvaraju vertikalno naviše. Time se garantovano dobija više prostora unutar i ispred garaže - i ceo prolaz ostaje slobodan. Segmentna vrata su uvek odgovarajuća - bilo da je otvor garaže pravougaonog ili iskošenog oblika ili ima segmentni ili polukružni svod. Zato su idealan izbor za dalju modernizaciju.

Dobri razlozi za Hörmann garažna segmentna vrata

Skladan utisak

Skladan utisak

[1] Isti razmak između lamela i pokriveni prelazi lamela kod vrata sa kanalima

Hörmann garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [A]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

[2] Neravnomeran raspored kanala [B], [C] usled različitih visina lamela i vidljivi prelazi lamela kod konkurentskih proizvoda. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

Po želji se mogu dobiti i praktična bočna vrata sa kanalima istog izgleda i u istoj ravni kao na garažnim segmentnim vratima. [3] Ravnomeran raspored kaseta
Za harmoničan celokupan izgled segmentnih vrata kod Hörmann-a su razmaci između pojedinačnih kaseta [D]  po visini jednaki. To se postiže lamelama koji imaju istu visinu po celoj visini vrata. Takođe su i vodoravna rastojanja između kaseta [E] u jednoj lameli jednaka. Time se dobija ujednačeni izgled vrata [4] Neravnomeran raspored kaseta [F], [G] usled različitih visina lamela kod konkurentskih proizvoada. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata. Po želji se mogu dobiti i bočna vrata sa istim rasporedom lamela kao i kod garažnih segmentnih vrata.
Isti izgled rama i krila vrata

Isti izgled rama i krila vrata

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštva malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod belih vrata i kod svih površina isporučuje u istom izgledu kao što su i lamele vrata. Tu je sve usklađeno.

Bočne ramove [2] dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj Silkgrain površini.
Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Kod LPU vrata ova maska je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Decograin površine sa detaljima

Decograin površine sa detaljima

Sloj plastične folije otporne na UV zrake na spoljnoj strani čeličnih lamela pruža detaljan, prirodni izgled drveta, odn. estetsku metalik eleganciju u boji antracita . Zahvaljujući posebnoj zaštiti površine, atraktivnost 6 Decograin dekora će se dugo održati.

Optimalna dugotrajna zaštita

Optimalna dugotrajna zaštita

Plastična stopa rama, visine 4 cm, obavija ram u području koje je podložno koroziji i na taj načintrajno štiti od mogućeg nastanka korozije. Za razliku od konkurentskih rešenja, ova efikasna dugoročna zaštita postoji i kod dužeg zadržavanja vode.

Donja dihtung guma krila vrata i stopa zajedno i vizuelno pružaju skladnu celinu.

Efikasna toplotna izolacija

Efikasna toplotna izolacija

Kada je garaža integrisana u kuću, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Sa Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobru izolacionu karakteristiku LPU vrata.

Plastični crni profil, koji se jednostavno montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid rama i zida od cigala i poboljšava izolaciju za 15%*.

Opcioni ThermoFrame nastavak za ram za sva Hörmann segmentna vrata.

* kod garažnih segmentnih vrata sa izolacijom u veličini: 5000 x 2125 mm
Rešenja u skladu s praksom

Rešenja u skladu s praksom

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujuju se pešačka vrata bez praga. Tako iz svoje garaže možete uzeti bicikle ili baštenske uređaje bez otvaranja celih garažnih vrata.

Prag od nerđajućeg čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od spoticanja.

Podrazumevana veća bezbednost

Podrazumevana veća bezbednost

Neželjeni gosti skoro i da nemaju šanse kod Hörmann automatskih segmentnih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena, zaštita od podizanja se automatski uglavljuje u graničnik vođice, odmah je čvrsto zabravljena i zaštićena od podizanja.

Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.
BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti, koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.
Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-tno kompatibilni. Sa daljinskim upravljačem ili npr. bežičnim kodnim tasterom, pored Vaših garažnih vrata, možete komforno da da otvarate i ulaznu kapiju opremljenu Hörmann motorom, motore Vaših vrata ili druge uređaje sa BiSecur prijemnicima.
Putem naše aplikacije* i  BiSecur mrežnim prolazom Gateway možete da upravljate motorima svojih garažnih vrata ili kapija, svojim Hörmann kućnim vratima**

ili motorima unutrašnjih vrata PortaMatic, kao i drugim uređajima, komforno da upravljate pomoću pametnog telefona ili tablet računara.

* Za pametni telefon ili tablet računar sa iOS i Android operativnim sistemom.
** Za ovu funkciju je neophodno da Vaša Hörmann kućna vrata ThermoCarbon/ThermoSafe budu opremljena automatskom bravom S5/S7 Smart.
Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu,  ići da proveravate da li su vrata zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.

***  kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Katalozi
Video-snimci
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Motorna garažna vrata – bez briga od provala

Garagentor-Antrieb SupraMatic

Garažni motori SupraMatic - Duel

Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS

Konsultacije za arhitekte

Arhitekta ste i imate pitanja o našim proizvodima, radite na projektovanju i potrebna vam je konsultacija o varijantama, mogućnostima kombinovanja i individualnom dizajnu? Ili ste možda već u fazi koncepta izgradnje i trebaju vam tehnička podrška, kao i detalji projektovanih montažnih skupova? Iskoristite znanje i umeće iz nekoliko desetleća iskustva – naši konsultanti arhitekata će vas rado pratiti i savetovati.

ka konsultacijama za arhitekte