Garažna segmentna vrata

Omiljena vrata u kvalitetu marke Hörmann

Elegantna automatska segmentna vrata se otvaraju vertikalno naviše. Time se garantovano dobija više prostora unutar i ispred garaže - i ceo prolaz ostaje slobodan. Segmentna vrata su uvek odgovarajuća - bilo da je otvor garaže pravougaonog ili iskošenog oblika ili ima segmentni ili polukružni svod. Zato su idealan izbor za dalju modernizaciju.

Dobri razlozi za Hörmann garažna segmentna vrata

Moderna vrata za uštedu energije

Moderna vrata za uštedu energije

Posebno za garaže, koje su direktno spojene sa kućom, preporučujemo garažna segmentna vrata sa duplim zidovima. Pored LPU 42 sa veoma dobrom toplotnom izolacijom, LPU 67 Thermo nudi sve što se u današnje vreme očekuje od moderne gradnje i modernizovanja: izvanrednu toplotnu izolaciju zahvaljujući termički odvojenim lamelama [1] sa U koeficijentom od 0,33 W/(m²·K)*, odlično zaptivanje prostora između lamela zahvaljujući dvostrukim dihtung gumama [2] i optimalan spoj sa tlom zahvaljujući dvostrukom donjem dihtungu, koji kompenzuje neravnine na tlu i smanjuje gubitke energije.

* U-vrednost garažnih vrata (5000 × 2125 mm) = 1,0 W/(m²·K)

Efikasna toplotna izolacija

Efikasna toplotna izolacija

Kada je garaža integrisana u kuću, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Sa Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobru izolacionu karakteristiku LPU vrata.

Plastični crni profil, koji se jednostavno montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid rama i zida od cigala i poboljšava izolaciju za 15%*.

Opcioni ThermoFrame nastavak za ram za sva Hörmann segmentna vrata.

* kod garažnih segmentnih vrata sa izolacijom u veličini: 5000 x 2125 mm
Optimalna dugotrajna zaštita

Optimalna dugotrajna zaštita

Plastična stopa rama, visine 4 cm, obavija ram u području koje je podložno koroziji i na taj načintrajno štiti od mogućeg nastanka korozije. Za razliku od konkurentskih rešenja, ova efikasna dugoročna zaštita postoji i kod dužeg zadržavanja vode.

Donja dihtung guma krila vrata i stopa zajedno i vizuelno pružaju skladnu celinu.

Trajno lepi Duragrain dekori

Trajno lepi Duragrain dekori

Nova Duragrain površina sa 24 dekora uverava detaljnim, prirodnim i verodostojnim bojama izgleda vrata. Inovativna digitalna štampa [1] na osnovnoj boji [2] pocinčane lamele [3] i završni premaz sa zaštitnim lakom visoke čvrstoće [4] obezbeđuju trajno lep izgled vrata. Maske ramova i opcione maske iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se isporučuju u boji koja odgovara dekoru.

Isti razmaci između kanala

Isti razmaci između kanala

[1] Isti razmak između lamela i pokriveni prelazi lamela kod vrata sa kanalima

Hörmann garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [A]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

Po želji imate na raspolaganju i praktična bočna vrata sa kanalima u ravni istog izgleda kao garažna segmentna vrata.

[2] Neravnomeran razmal između kanala [B], [C] zbog različitih visina lamela i vidljivi prelazi lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.
Ravnomerna raspodela kaseta

Ravnomerna raspodela kaseta

[3] Ravnomerna raspodela kaseta

Za harmoničan celokupan izgled segmentnih vrata kod Hörmann-a su razmaci između pojedinačnih kaseta [D] jednaki po visini. To se postiže lamelama koji imaju istu visinu po celoj visini vrata. I vodoravno rastojanja između kaseta [E] u jednoj lameli su jednaka. To vratima daje ravnomeran izgled.

Po želji se mogu dobiti i bočna vrata sa istim rasporedom lamela kao i kod garažnih segmentnih vrata.

[4] Neravnomerna raspodela kaseta [F], [G] usled različitih visina lamela kod vrata drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.
Isti izgled rama i krila vrata

Isti izgled rama i krila vrata

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštva malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod belih vrata i kod svih površina isporučuje u istom izgledu kao što su i lamele vrata. Tu je sve usklađeno.

Bočne ramove [2] dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj Silkgrain površini.
Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Kod LPU vrata ova maska je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Rešenja u skladu s praksom

Rešenja u skladu s praksom

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujuju se pešačka vrata bez praga. Tako iz svoje garaže možete uzeti bicikle ili baštenske uređaje bez otvaranja celih garažnih vrata.

Prag od nerđajućeg čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od spoticanja.

Podrazumevana veća bezbednost

Podrazumevana veća bezbednost

Neželjeni gosti skoro i da nemaju šanse kod Hörmann automatskih segmentnih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena, zaštita od podizanja se automatski uglavljuje u graničnik vođice, odmah je čvrsto zabravljena i zaštićena od podizanja.

Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.
BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

Dvosmerni radio sistem BiSecur podržava tehniku orijentisanu ka budućnosti za komforno i bezbedno rukovanje motorima za garažna vrata, kapije i vrata, svetlom itd.
Ovaj ekstremno siguran BiSecur postupak kodiranja, koji je razvila kompanija Hörmann, sa stabilnim i neometanim dometom, nudi vam bezbednost, jer niko sa strane ne može da kopira radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na Univerzitetu Rur, u Bohumu.

Perfektno usklađeno

Perfektno usklađeno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100% kompatibilni. Tako jednostavno pritiskom tastera na daljinskom upravljaču ili, npr., bežičnim kôdnim tasterom, pored vaših ulaznih i garažnih vrata komotno možete upravljati i bravama vrata, motorima kućnih vrata ili drugim uređajima sa prijemnicima BiSecur. Standardni HCP interfejs u svakom Hörmann motoru omogućava Vam još više mogućnosti. Time se olakšava umrežavanje svih Hörmann motora garažnih i ulaznih vrata sa spoljnim Smart Home sistemima.

Praktična provera položaja vrata

Praktična provera položaja vrata

Više nikada ne morate proveravati da li su garažna vrata zatvorena kada duva vetar ili kada je loše vreme. Na pritisak tastera boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS ili unutrašnjem tasteru FIT 5 BS pokazuje vam položaj kapije.  Po želji, sledeći pritisak tastera * zaključava vrata. Upravljanje vašom kapijom ne može biti udobnije i sigurnije.
* za rukovanje kada je kapija izvan vidnog polja, neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Ekskluzivni izgled unutrašnje strane vrata

Ekskluzivni izgled unutrašnje strane vrata

Ko svoju garažu koristi i kao prostoriju za bavljenje hobijem, takođe i u garaži želi vrata sa harmoničnim izgledom. Premijum verzija LPU 67 Thermo ispunjava upravo te želje: kompletni štok***, klizne i spojne šine, kao i sav okov isporučuju se sa istim izgledom kao i unutrašnja strana krila, u sivobeloj boji RAL 9002. Time se garažna vrata harmonično uklapaju u unutrašnji prostor, što vašoj garaži daje dodatnu vrednost. Pored toga, hod vaših vrata je zahvaljujući dvostrukim točkićima veoma tih i ravnomeran.

*** Spoljašnji izgled štoka takođe u sivobeloj boji RAL 9002, tako da se kod vrata preporučuje maska okova u saobraćajno beloj boji RAL 9016.

Katalozi
Video-snimci
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Motorna garažna vrata – bez briga od provala

Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS

Konsultacije za arhitekte

Arhitekta ste i imate pitanja o našim proizvodima, radite na projektovanju i potrebna vam je konsultacija o varijantama, mogućnostima kombinovanja i individualnom dizajnu? Ili ste možda već u fazi koncepta izgradnje i trebaju vam tehnička podrška, kao i detalji projektovanih montažnih skupova? Iskoristite znanje i umeće iz nekoliko desetleća iskustva – naši konsultanti arhitekata će vas rado pratiti i savetovati.

ka konsultacijama za arhitekte