Garažna vrata RollMatic

Kompletan sistem sa motorom

Rolo vrata i rolo plafonska garažna vrata se otvaraju vertikalno i ne zahtevaju nimalo prostora u garaži. Zahvaljujući ovakvom principu konstrukcije nude maksimalan prostor unutar i ispred garaže.

RollMatic rolo vrata u sebi kriju mnoge inovativne detalje. Od posebno jednostavne montaže, pa do sofisticiranih bezbednosnih patenata, ovaj koncept se kao osnovni motiv provlači kroz sve aspekte proizvoda. Standardni motor je smešten izvan oplate osovine za namotavanje i lako se održava. Integrisani meki zalet i meko zaustavljanje motora osigurava miran hod vrata i čuva vrata. Zahvaljujući ispravnoj podešenosti opruga tako da su vrata u izbalansiranom položaju i pouzdanoj automatici isključivanja, dodatni SKS je suvišan.

Rolo plafonska garažna vrata RollMatic OD koja zahtevaju malo prostora, idealna su za potrebe renoviranja. Tanka konstrukcija rolo plafonskih garažnih vrata takođe omogućava i ugradnju u garaži sa veoma uskim raspoloživim prostorom. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji vrata zahtevaju gredu debljine od samo 60 mm. Standardni motor ProMatic se po izboru može montirati na levoj ili desnoj horizontalnoj vođici, tako da nije neophodna dodatna visina grede.

Dobri razlozi za Hörmann garažna vrata RollMatic

Pouzdana izbalansiranost

Pouzdana izbalansiranost

Sistem za izbalansiranost koji je integrisan u vođicama pruža podršku motoru prilikom otvaranja, odn. zatvaranja vrata i čuva pogonsku mehaniku. Višestruki paket opruga i dvostruka čelična užad u svakoj poziciji osiguravaju krilo vrata od pada. U slučaju otvaranja u nuždi vrata se lako otvaraju rukom. Kod rolo vrata za to nije potrebna ručna kurbla.

Sigurna automatika isključivanja

Sigurna automatika isključivanja

RollMatic vrata su zahvaljujući standardnim motorima sa mekim zaletom i mekim zaustavljanjem veoma tiha i štite vrata. Zahvaljujući pouzdanoj automatici isključivanja vrata se zaustavljaju kod neočekivanih prepreka. Za još veću zaštitu i bezbednost preporučujemo ugradnju fotoćelije koja funkcioniše bez dodira.

Kompaktna rolo vrata

Kompaktna rolo vrata

Rolo vrata RollMatic su najbolji izbor, ako područje plafona Vaše garaže treba da ostane slobodno ili je Vaša garaža previše mala za rolo plafonska garažna vrata ili segmentna vrata. Zastor

rolo vrata se kompaktno namotava u gredi otvora za vrata, tako da područje plafona možete da koristite za lampe ili kao dodatni skladišni prostor. Za situacije ugradnje sa malim bočnim prostorima, RollMatic možete takođe dobiti i spoljna rolo vrata za montažu ispred otvora garaže.

Rolo plafonska garažna vrata koja zahtevaju malo prostora

Rolo plafonska garažna vrata koja zahtevaju malo prostora

Kod garaža saveoma malom gredom, veoma su pogodna rolo plafonska garažna vrata RollMatic OD. Zastor vrata se preko uskih vođica vodi na plafon. Zahvaljujući bočnoj montaži motora koja zahteva malo prostora, RollMatic-u OD je potrebnaneophodna visina grede od samo 60 mm.

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

Dvosmerni radio sistem BiSecur podržava tehniku orijentisanu ka budućnosti za komforno i bezbedno rukovanje motorima za garažna vrata, kapije i vrata, svetlom itd.
Ovaj ekstremno siguran BiSecur postupak kodiranja, koji je razvila kompanija Hörmann, sa stabilnim i neometanim dometom, nudi vam bezbednost, jer niko sa strane ne može da kopira radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na Univerzitetu Rur, u Bohumu.

Perfektno usklađeno

Perfektno usklađeno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100% kompatibilni. Tako jednostavno pritiskom tastera na daljinskom upravljaču ili, npr., bežičnim kôdnim tasterom, pored vaših ulaznih i garažnih vrata komotno možete upravljati i bravama vrata, motorima kućnih vrata ili drugim uređajima sa prijemnicima BiSecur. Standardni HCP interfejs u svakom Hörmann motoru omogućava Vam još više mogućnosti. Time se olakšava umrežavanje svih Hörmann motora garažnih i ulaznih vrata sa spoljnim Smart Home sistemima.

Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu ići da proveravate da li su Vaša rolo plafonska garažna vrata RollMatic OD zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.


*** kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Katalozi
Video-snimci
Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS