Inovativna i višenamenska

Industrijska vrata

Industrijska segmentna vrata

Sistemi za vrata koji zahtevaju malo prostora se pomoću različitih tipova vođenja prilagođavaju svakom industrijskom objektu. Time se kod novogradnje i renoviranja obezbeđuje sigurnost planiranja. Hörmann nudi prilagođena rešenja za svaku primenu: od vrata sa pešačkim vratima bez praga, za komforan prolaz, do potpuno ostakljenih vrata sa Duratec ostakljenjem, otpornim na ogrebotine.

 

ka industrijskim segmentnim vratima

Brza vrata

Hörmann brza vrata se upotrebljavaju u unutrašnjem području i kao spoljno zatvaranje radi optimalnijeg protoka saobraćaja, radi poboljšanja klime prostorije i radi uštede energije. Vaša prednost: SoftEdge tehnologija sa integrisanim zaštitama od udara/sudara čine fleksibilna brza vrata posebno bezbednim i ekonomičnim. Kao spoljašnja vrata preporučuju se brza spiralna vrata HS 7030 PU sa izolacijom od poliuretanskih izolacionih panela za visoku toplotnu izolaciju.

 

ka brzim vratima

Rolo vrata i rolo rešetka

Zahvaljujući svojoj jednostavnoj konstrukciji sa veoma malim brojem komponenata, rolo vrata su posebno ekonomična i robusna. U zavisnosti od zahteva, mogu se birati varijante sa različitim zastorima i opremom. Veoma ekonomično rešenje za otvore na halama sa minimalnom frekvencijom otvaranja nude rolo vrata SB sa tehnikom zateznih opruga. Rolo vrata Decotherm S su pravi izbor za velika opterećenja prilikom obavljanja logističkih aktivnosti.

 

ka rolo vratima i rešetkama

Pretovarna tehnika

Kod Hörmann-a na jednom mestu možete dobiti sve komponente za Vaše pretovarno mesto: utovarne rampe, dihtunge vrata, utovarne tunele i odbojnike. Hörmann-ovi proizvodi potiču iz samostalnog razvoja i proizvodnje, optimalno su međusobno prilagođeni i omogućavaju nesmetan proces utovara i istovara.

 

ka pretovarnoj tehnici

Sistemi za kontrolu pristupa

Bez obzira da li se radi o javnim mestima, odmaralištima ili pristupu u firme – naši sistemi za kontrolu pristupa ih obezbeđuju. U našem proizvodnom programu možete naći odgovarajuće rešenje za najrazličitije sredine i potrebe zaštite. Uz veliki izbor stubova, blokada prolaza, podiznih rampi, kao i naprava za bušenje pneumatika, rado ćemo za Vas konfigurisati i sveobuhvatne koncepte upravljanja.

 

ka sistemima za kontrolu pristupa

Vrata za zajedničku garažu

Usled stalnog povećanja potreba za prostorom za parkiranje u gradovima i širenju urbanog prostora podzemne i zajedničke garaže dobijaju sve više na značaju. Ove garaže često nastaju u objektima sa kombinovanim stambenim i komercijalnim prostorom. Iz toga proizilaze zahtevi za posebno miran hod sistema za vrata. Posebno za ovo područje primene, Hörmann nudi sisteme koji se sastoje od potpuno međusobno usklađenih vrata i motora.

 

ka vratima za zajedničke garaže

Klatna vrata i trakaste zavese

Hörmann fleksibilne trakaste zavese su veoma pogodne za zatvaranje otvora velikih dimenzija na halama po povoljnoj ceni. Izdržljive PVC trake zaptivaju u velikoj meri prilikom zatvaranja i otvaraju se samo u širini vozila ili tovara.
Hörmann fleksibilna klatna vrata su dizajnirana za upotrebu u objektima sa normalnim saobraćajem viljuškara. Klatna vrata se radi jednostavne montaže isporučuju kompletno fabrički montirana.

 

a klatnim vratima i trakastim zavesama