Inovativna i višenamenska

Industrijska vrata

Industrijska segmentna vrata

Sistemi za vrata koji zahtevaju malo prostora se pomoću različitih tipova vođenja prilagođavaju svakom industrijskom objektu. Time se kod novogradnje i renoviranja obezbeđuje sigurnost planiranja. Hörmann nudi prilagođena rešenja za svaku primenu: od vrata sa pešačkim vratima bez praga, za komforan prolaz, do potpuno ostakljenih vrata sa Duratec ostakljenjem, otpornim na ogrebotine.

 

ka industrijskim segmentnim vratima

Brza vrata

Hörmann brza vrata se upotrebljavaju u unutrašnjem području i kao spoljno zatvaranje radi optimalnijeg protoka saobraćaja, radi poboljšanja klime prostorije i radi uštede energije. Vaša prednost: SoftEdge tehnologija sa integrisanim zaštitama od udara/sudara čine fleksibilna brza vrata posebno bezbednim i ekonomičnim. Kao spoljašnja vrata preporučuju se brza spiralna vrata HS 7030 PU sa izolacijom od poliuretanskih izolacionih panela za visoku toplotnu izolaciju.

 

ka brzim vratima

Rolo vrata i rolo rešetka

Zahvaljujući svojoj jednostavnoj konstrukciji sa veoma malim brojem komponenata, rolo vrata su posebno ekonomična i robusna. U zavisnosti od zahteva, mogu se birati varijante sa različitim zastorima i opremom. Veoma ekonomično rešenje za otvore na halama sa minimalnom frekvencijom otvaranja nude rolo vrata SB sa tehnikom zateznih opruga. Rolo vrata Decotherm S su pravi izbor za velika opterećenja prilikom obavljanja logističkih aktivnosti.

 

ka rolo vratima i rešetkama

Pretovarna tehnika

Kod Hörmann-a na jednom mestu možete dobiti sve komponente za Vaše pretovarno mesto: utovarne rampe, dihtunge vrata, utovarne tunele i odbojnike. Hörmann-ovi proizvodi potiču iz samostalnog razvoja i proizvodnje, optimalno su međusobno prilagođeni i omogućavaju nesmetan proces utovara i istovara.

 

ka pretovarnoj tehnici

Vrata za zajedničku garažu

Usled stalnog povećanja potreba za prostorom za parkiranje u gradovima i širenju urbanog prostora podzemne i zajedničke garaže dobijaju sve više na značaju. Ove garaže često nastaju u objektima sa kombinovanim stambenim i komercijalnim prostorom. Iz toga proizilaze zahtevi za posebno miran hod sistema za vrata. Posebno za ovo područje primene, Hörmann nudi sisteme koji se sastoje od potpuno međusobno usklađenih vrata i motora.

 

ka vratima za zajedničke garaže

Klizne kapije

Hörmann klizne kapije od stabilnih čeličnih profila se isporučuju kao kompletni element sa širinom otvora do 16 metara. Na taj način se naspramno postavljenim sistemima može postići širina od 32 metara. Konstrukcija je samonoseća. Prednosti: samo minimalni radovi na temelju, bez montaže šine za vođenje, bez smetnji u hodu vrata usled leda, snega ili zaprljanosti.

 

ka kliznim kapijama

Klatna vrata i trakaste zavese

Hörmann fleksibilne trakaste zavese su veoma pogodne za zatvaranje otvora velikih dimenzija na halama po povoljnoj ceni. Izdržljive PVC trake zaptivaju u velikoj meri prilikom zatvaranja i otvaraju se samo u širini vozila ili tovara.
Hörmann fleksibilna klatna vrata su dizajnirana za upotrebu u objektima sa normalnim saobraćajem viljuškara. Klatna vrata se radi jednostavne montaže isporučuju kompletno fabrički montirana.

 

a klatnim vratima i trakastim zavesama