Pretovarna tehnika

Utovarne rampe

Utovarne rampe sa preklopnom klapnom ili potiskom

Hörmann utovarne rampe su promišljena rešenja kojima se egzaktno kompenzuje razlika između različitih podova kamiona i utovarnih rampi. Na taj način se jednim jedinim horizontalnim pokretom tovar može utovariti ili istovariti iz kamiona.

Robusna čelična konstrukcija sa platformom otpornom na uvijanje bez problema kompenzuje bočno naginjanje čak i kod neravnomerno raspoređenog tereta u kamionu.

Pouzdana hidraulika sa 2 cilindra za podizanje i jednim cilindrom za zaptivni jezičak je dorasla svim situacijama, jednostavna za rukovanje i pre svega bezbedna. Jer su ove utovarne rampe u cilindrima za podizanje opremljene automatskim ventilima za zaustavljanje u slučaju nužde. Oni osiguravaju utovarnu rampu brzinom munje. To je veoma važno u slučaju kada se kamion kod još uvek opterećene platforme prerano odveze.

Hörmann za svaku situaciju pretovara nudi pravo rešenje za efikasan utovar i istovar. Hörmann-ovi stručnjaci za pretovarnu tehniku Vam o tome mogu pružiti detaljne savete.

Dihtunzi vrata

Dihtunzi vrata - zaštićeno sa svih strana

Hörmann dihtunzi vrata štite robu koja se utovaruje od vremenskih uticaja, štede na troškovima energije, sprečavaju promaju, a time i izostanke osoblja zbog bolesti. U kombinaciji sa utovarnim rampama, skupe nadstrešnice i dodaci za rampe više nisu potrebni.

Hörmann zavese koje dihtuju vrata odgovaraju svim dimenzijama kamiona i zato se mogu univerzalno primenjivati. Visokokvalitetne čeone i bočne zavese montirane na pocinkovanim ramovima pružaju stabilnu, fleksibilnu i otpornu konstrukciju. Cirade i delovi rama se proizvode kao pojedinačni elementi koji se jednostavno montiraju pomoću zavrtnjeva. Zbog toga je zamena jeftina i ne predstavlja problem. Dihtunzi vrata na naduvavanje, kao i dihtovanje vrata jastuk zavesom za specijalnu primenu, zaokružuju ovaj opsežan program.

Namenske barijere

Utovarni tuneli - sa svih strana dobro zaštićeni

Utovarni tuneli se postavljaju ispred hale. To znači: Hala može potpuno da se iskoristi sve do spoljnih zidova. Hörmann utovarni tuneli su uvek dobra odluka kada hala ne dozvoljava instalaciju unutrašnje rampe ili kada se ne može prići ispod rampe.

Kompletan utovarni tunel se sastoji od podesta sa utovarnom rampom, obloga za zidove i plafon, kao i otvora za utovar sa dihtungom vrata.

Utovarni tuneli u kombinaciji sa Hörmann-ovim toplotno izolovanim industrijskim vratima se posebno preporučuju za pretovar robe osetljive na temperaturu.
Pri tome kamioni mogu da pristanu kako pod uglom od 90 , tako i pod oštrim uglom sa strane. Utovarne tunele isporučujemo kao pojedinačne komponente ili redne sisteme.

Garažna vrata i tovarna mesta ponekad obuhvataju veliki deo omotača komercijalnog objekta. Na taj način kriju u sebi ogroman potencijal za uštedu energije – Informacije o amortizaciji i nadogradnji možete naći u Hörmann-ovom kompasu za uštedu energije.

Dobri razlozi za Hörmann pretovarnu tehniku

Robusne utovarne rampe

Robusne utovarne rampe

Održivost i kvalitet idu ruku pod ruku. Utovarne rampe moraju da izdrže velika opterećenja prilikom svakodnevnog pretovara. Zbog toga se sve komponente izrađuju od materijala visokog kvaliteta.
Konstrukcija svih pretovarnih rampi odgovara zahtevima EN 1398 i u pogledu opterećenja je dimenzionisana sa velikom rezervom.

Veoma stabilni ravni ankeri, otvori za ventilaciju u ugaonim profilima na ivicama i ugaonici za podešavanje koji se pričvršćuju zavrtnjima osiguravaju pouzdano ankerisanje u građevinski objekat, što je jedan od najvažnijih preduslova za dugotrajnost.
Energetski efikasni utovarni tuneli

Energetski efikasni utovarni tuneli

Utovarna rampa sa utovarnim tunelom se motira direktno ispred hale. Time se otvor na hali može energetski efikasno zatvoriti industrijskim vratima.
Za Hörmann utovarne tunele se već u fazi ponude može staviti na raspolaganje potrebna statika za pojedine tipove, u kojoj su definisani podaci o maksimalnom opterećenju vetrom i snegom.

Pomoću podesivih stopa se na jednostavan način mogu kompenzovati moguće neravnine na tlu.
Fleksibilni dihtunzi za vrata

Fleksibilni dihtunzi za vrata

Dihtunzi za vrata su efikasni pre svega kada su optimalno prilagođeni vozilima koja pristaju i situaciji u kojoj se vrši pretovar. To zahteva široki spektar fleksibilnih rešenja.
Robusni pritisni dihtunzi sa ceradom za vrata sa različitim konstrukcijama rama sprečavaju da se vozila kod pristajanja oštete.
Dihtunzi za vrata na naduvavanje se prilagođavaju različitim dimenzijama vozila.

Cirade koje se odmotavaju kompenzuju i veće razlike u visini vozila.
Kako bi se kompenzovalo kretanje vozila, odn. pokreti kod odlaganja povratnih kontejnera, preporučuju se dihtunzi za vrata sa teleskopskom upravljačkom polugom ili krovna konstrukcija koja se podiže.
Kompatibilni upravljački sistemi

Kompatibilni upravljački sistemi

Od razvoja do proizvodnje, upravljanja za vrata i utovarne rampe kod Hörmann-a dolaze sa istog mesta, tako da su međusobno optimalno prilagođeni. Korist koju od toga imate je jedinstveni sistem rukovanja sa standardizovanim veličinama kućišta i istim kompletom kablova kod utovarnih rampi i upravljanja za kapije.

Još jedna dodatna prednost: ako se upravljanje utovarnih rampi postavi ispod upravljanja za kapiju, oba upravljanja se mogu spojiti u jednu kompaktnu jedinicu.
Katalozi
Video-snimci

Hörmann industrijska segmentna vrata Parcel Walk: deljiva industrijska vrata za zajedničko korišćenje kamiona i dostavnog vozila jednog pretovarnog mesta

Pretovarna tehnika – Dihtung-jastuci BBS za mala dostavna vozila

DOBO-sistem – Prvo pristajanje kamiona, tek onda otvaranje vrata na kamionu

Pretovarna tehnika – Pretovarni tuneli: Zaštićeno sa svih strana

Optimalno usklađen sistem

Utovarna rampa sa klapnom

Konsultacije za arhitekte

Arhitekta ste i imate pitanja o našim proizvodima, radite na projektovanju i potrebna vam je konsultacija o varijantama, mogućnostima kombinovanja i individualnom dizajnu? Ili ste možda već u fazi koncepta izgradnje i trebaju vam tehnička podrška, kao i detalji projektovanih montažnih skupova? Iskoristite znanje i umeće iz nekoliko desetleća iskustva – naši konsultanti arhitekata će vas rado pratiti i savetovati.

ka konsultacijama za arhitekte