Program za arhitekte kao verzija za preuzimanje

Hörmann-ovim programom za arhitekte možete brzo i udobno, sa samo nekoliko klikova mišem, da kreirate individualne tenderske opise i da koristite crteže Hörmann-ovih proizvoda.Program radi na operativnim sistemima Windows XP do Windows 8 i na Mac OS u vezi sa virtuelnim Windows-okruženjem, na primer Apple Mac OS X sa Windows 7 pod Parallels ili VMWare Fusion.

Oflajn verzija programa za arhitekte sadrži program za arhitekte i tenderske opise za 500 proizvoda. Program se može pokrenuti bez instaliranja ili posebnih prava na Windows računaru. U okviru mreže jedne firme programu može pristupiti neograničen broj korisnika.

Aktuelna verzija: V 16.2 Stanje: 2019

 

U slučaju pitanja obratite se službi za podršku programa za arhitekte na telefon 00381 62 760146.

 

ČPP - Program za arhitekte

Preuzimanje programa za arhitekte

Preuzmi oflajn verziju programa za arhitekte sa grafikama

Preuzimanje (1,5 GB)

Ova oflajn verzija programa sadrži program za arhitekte, sve grafike i crteže, kao i tendere za 500 proizvoda.