Potapajući stub u pešačkoj zoni

Potapajući stub

Potapajući stub

Potapajući stubovi su jedan od najčešće korišćenih oblika kontrole prolaza i pristupa - i to s pravom, zbog raznih mogućih primena. Naši potapajući stubovi omogućavaju fleksibilnu i istovremeno pouzdanu regulaciju prolaza i pristupa vozila.

Sa individualnim konceptima upravljanja kao i kombinacijom različitih verzija potapajućih stubova, mogu se kreirati rešenja koja su prilagođena tačno Vašim potrebama. Da bi se garantovao visok stepen stabilnosti, kao i otpornost na temperaturu i vremenske uslove, naši potapajući stubovi prolaze sveobuhvatne testove kvaliteta i bezbednosti.

Naši potapajući stubovi se odlikuju kompaktnom i fleksibilnom montažom i u zavisnosti od modela se mogu koristiti samo 1,5 sekundi u hitnom slučaju. Svi cilindri naših potapajućih stubova u okviru serija Security Line i High Security Line su identični. Zahvaljujući kombinaciji sa takođe identičnim podnim pločama, potapajući stubovi iz obe linije proizvoda se unutar jednog objekta mogu optimalno kombinovati, najbolje jedan sa drugim. Zahvaljujući identičnom spoljašnjem izgledu različitih tipova potapajućih stubova i njihovoj diskretnoj optici, oni se harmonično uklapaju u postojeći celokupni koncept bez ugrožavanja gradskog pejzaža.

Potapajući stubovi ispred palate
Potapajući stub Security Line Icon

Naša serija Security Line nudi potapajuće stubove za svakodnevnu kontrolu prolaza i pristupa vozila, npr. privatnog parkinga, prilaza komercijalnim objektima ili pešačkim zonama. Naša serija Security Line obuhvata automatske, poluautomatske, prenosive i fiksirane potapajuće stubove. Pored toga, nudimo ojačane potapajuće stubove sa povećanim nivoom zaštite.

Potapajući stub High Security Line Icon

Naša serija High Security Line je pravi izbor za osiguranje posebno osetljivih područja sa najvišim sigurnosnim zahtevima. Ona nudi atomatske, prenosive i fiksirane potapajuće subove koji imaju međunarodne bezbednosne sertifikate ili ispunjavaju njihove zahteve. Prema tome, ovi potapajući stubovi uveravaju najvišu zaštitu.

Potapajući stubovi - pregled sigurnosnih nivoa

Sigurnosni nivo potapajućih subova se meri prema različitim energijama udara. Energija kojom se vozilo odbija zavisi od tipa vozila, težine i brzine. Energija udara je presudna za oštećenje i funkciju potapajućeg stuba.

Energija udara sa uništenjem

Vrednost ukazuje na to kolikom brzinom udara određenog tipa vozila se može zaustaviti na potapajućem stubu. Ako npr. vozilo sa težinom od 1200 kg i pri brzini od 57 km / h dođe do potapajućeg stuba (vidi tabelu), može se izazvati trajno oštećenje u mehanici i izgradnji, tako da potapajući stub mora da bude zamenjen nakon nesreće. U većini slučajeva je sprečen prolaz.

Energija udara bez uništenja

Vrednost navodi da se uticaj tipa vozila u maksimalnoj brzini zaustavlja i da ne dolazi do oštećenja mehanike i konstrukcije potapajućeg stuba. Ako npr vozilo sa težinom od 1200 kg i brzinom od 25 km / h dođe do potapajućeg stuba, funkcija i bezbednost potapajućeg stuba su još uvek zagarantovani.

Automatski potapajući stubovi

Automatski potapajući stubovi imaju prednost u tome što se mogu brzo i bez fizičkog napora ugurati u zemlju, a takođe ako je potrebno se mogu jednako brzo produžiti. Tako se privremeno bez problema može omogućiti pristup individualnim putničkim vozilima, a u drugim slučajevima može se efikasno sprečiti. Naši automatski potapajući stubovi su dostupni u različitim verzijama, u zavisnosti od zahteva zaštite i učestalosti upotrebe.

Potapajući stub Security Line Icon

Automatski potapajući stubovi iz naše serije Security Line:

  • Automatski potapajući stubovi sa integrisanim elektromehaničkim pogonom za srednju učestalost upotrebe (oko 100 pokreta dnevno, ukupno 200.000 pokreta).
  • Automatske bitve sa ugrađenim hidrauličnim pogonom za visoku učestalost upotrebe (oko 2.000 pokreta dnevno, ukupno 3.000.000 pokreta).
  • Automatski potapajući stubovi sa ojačanim materijalom cilindra, povećavaju otpornost i integrisani hidraulički pogon za visoku učestalost upotrebe (oko 2.000 pokreta dnevno, ukupno 3.000.000 pokreta).
Potapajući stub High Security Line Icon

Automatski potapajući stubovi iz naše serije High Security Line:

  • Automatski potapajući stubovi sa ugrađenim hidrauličnim pogonom za visoku učestalost upotrebe (oko 2.000 pokreta dnevno, ukupno 3.000.000 pokreta).

Individualno konfigurirani koncepti upravljanja osiguravaju kontrolu prolaza i pristupa na zahtev. Na primer, možete se odlučiti za upravljač zasnovan na Master-/Slave modelu, dakle da automatski potapajući stub kontroliše nekoliko drugih automatskih stubova koji ga prate. U zavisnosti od širine prolaza, veliki broj potapajućih stubova se može kombinovati i kontrolisati na ovaj način. Pored toga, upravljač može biti opremljen kontrolnim elementima (kao npr. kodnim tasterom) i / ili drugim priključnim jedinicama, npr. za indukcione petlje, koje treba proširiti.

Automatski potapajući stubovi u pešačkoj zoni

Poluautomatski potapajući stubovi

Naši poluautomatski stubovi su pogodni za sve scenarije primene koji su povezani sa niskiom učestalošću upotrebe (oko 5 pokreta dnevno, ukupno 3.000.000 pokreta).

Koristite naše poluautomatske potapajuće stubove da npr. rezervišete parking mesto u parku Vaše kompanije. Produženi potapajući stub sprečava da parking mesto zauzime neka nepoznata treća strana. Osobe sa odobrenjem za parkiranje, ipak mogu lako koristiti parking nakon ručnog spuštanja potapajućeg stuba.

Potapajući stub Security Line Icon

Naši poluautomatski potapajući stubovi su opremljeni gasnom oprugom i stoga im nije potrebno napajanje strujom. Spuštanje potapajućeg stuba se odvija ručnim pritiskanjem, ugrađenom gasna oprugom što uzrokuje automatsko podizanje stubova nakon otključavanja.

Prenosivi potapajući stub

Naši prenosivi potapajući stubovi su pravi izbor za situacije prolaza i pristupa sa veoma malom učestalošću upotrebe potapajućeg stuba (oko 2 pokreta dnevno).

Koristite naše potapajuće stubove da biste npr. obezbedili područja koja moraju biti zaključana veći deo dana, ali moraju biti dostupna u određeno vreme. Moguća mogućnost primene, je na primer, na mestima dešavanja čiji prilazi bi trebalo da budu slobodni ili blokirani samo u tačno definisanim vremenima.

prenosivi potapajući stubovi Poller Security Line Icon

Ako situacija zahteva spontano uklanjanje potapajućeg stuba, na primer, da bi se dozvolio prolazak vozila hitne pomoći, potapajući stub iz serije Security Line se može demontirati uz minimalan napor i bez alata.

prenosivi potapajući stubovi Poller High Security Line Icon

Opciono se možete odlučiti i za prenosivi potapajući stub iz naše serije High Security Line sa ojačanom bazom. On se može rastaviti pomoću specijalnih alata.

Fiksirani potapajući stub

Ako želite trajno ograničiti pristup u određenim područjima, najbolje je da se odlučite za naše fiksirane potapajuće stubove. Oni su pogodni za - pretežno - trajno zatvaranje područja, na primer pešačke zone, koja bi trebalo da bude zaštićena od prolaska automobilom i kod kojih nije potreban saobraćaj. U slučaju oštećenja ili posebnog događaja, naš fiksirani potapajući stub sa podnom pločom se može lako demontirati.

Naše fiksirani potapajući stubovi su dostupni u različitim verzijama:

fiksirani potapajući stubovi High Security Line Icon

Unutar serije Security Line birajte između fikiranih potapajućih stubova sa podnom pločom, potapajućih stubova za podnim sidrima ili potapajućih stubova sa ojačanim podnim pričvršćivačem.

fiksirani potapajući stubovi High Security Line Icon

U našoj seriji High Security Line su, između ostalog, fiksirani potapajući stubovi sa ojačanim betoniranim podnim pričvršćivačima, koji time zadovoljavaju povećane zahteve zaštite. 

Dalje sigurnosne prepreke

Putne prepreke za ulaze i izlaze široke do 6 metara, prepreka sa mehanizmom za bušenje guma za efikasno sprečavanje prolaza u suprotnom smeru: saznajte o drugim proizvodima serije High Security Line pod visokim
sigurnosnim preprekama.

Dobri razlozi za Hörmann potapajuće stubove

Kompaktna i fleksibilna montaža

Kompaktna i fleksibilna montaža

Kod stubova sa ugrađenim hidrauličnim pogonom sve funkcionalne komponente su kompaktno ugrađene u jedinicu potapajućeg stuba. Integrisani hidraulički sistem zahteva samo male količine ulja, što značajno smanjuje rizik po životnu sredinu. Opciono dobijate i biorazgradivo ulje da biste 100% eliminisali rizike po životnu sredinu.

Još jedna prednost: upravljač se može montirati preko kabla za upravljanje / kontrolu do 80 metara od potapajućeg stuba.
Modeli stubova istog izgleda

Modeli stubova istog izgleda

Za pojedinačnu kombinaciju potapajućih stubova stubova serija Security i High Security Line cilindri svih stubova su identični. Pored toga, fiksirani, poluautomatski i automatski stubovi se mogu savršeno kombinovati jedna sa drugim zahvaljujući istoj podnoj ploči. Rezultat je 100%tni harmoničan ukupan izgled.

Brza bezbednost u hitnom slučaju

Brza bezbednost u hitnom slučaju

Slobodan prilaz ne mora da bude sigurnosni rizik. Zahvaljujući EFO funkciji za hitne slučajeve (Emergency Fast Operation), spušteni potapajući stubovi se vrlo brzo koriste u samo 1,5 sekundi i nude brzu sigurnost u hitnim situacijama.

Individualni koncepti upravljanja

Individualni koncepti upravljanja

Sa jednim upravljačem može da se obuhvate kompletni upravljački koncepti sa npr. više potapajućih stubova. Unutar ovog koncepta mogu se podesiti Master i Slave veze između potapajućih stubova. Veza upravljača je povezana preko lako dostupnih brzo priključivih stega. Ovo pojednostavljuje montažu i olakšava kasnije održavanje. Pored toga, upravljač može biti opremljen kontrolnim elementima (kao npr. kodnim tasterom) i / ili drugim priključnim jedinicama, npr. za indukcione petlje, koje treba proširiti.

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

Sistemima za kontrolu prolaza i pristupa vozila takođe se može udobno upravljati BiSecur bežičnim sistemom.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.

Konsultacije za arhitekte

Arhitekta ste i imate pitanja o našim proizvodima, radite na projektovanju i potrebna vam je konsultacija o varijantama, mogućnostima kombinovanja i individualnom dizajnu? Ili ste možda već u fazi koncepta izgradnje i trebaju vam tehnička podrška, kao i detalji projektovanih montažnih skupova? Iskoristite znanje i umeće iz nekoliko desetleća iskustva – naši konsultanti arhitekata će vas rado pratiti i savetovati.

ka konsultacijama za arhitekte

Katalozi