BiSecur mrežni prolaz sa aplikacijom za pametni telefon

Pomoću Hörmann BiSecur Gateway možete udobno upravljati sa vašim Hörmann motorima za garažna vrata i kapiju, vašim Hörmann kućnim vratima* kao i drugim uređajima preko pametnog telefona ili tableta. Uz to možete i kad ste na putu prikazati poziciju motora vaših garažnih vrata i kapije kao i status da li su vaša kućna vrata* zaključana ili ne.

Više informacija možete naći u brošuri:
BiSecur mrežni prolaz sa aplikacijom za pametni telefon

*sa posebnom opremom