Radio sistem BiSecur - Bezbedno, komforno, ekskluzivno

Nikada više ne morate po vetru i kiši da proveravate da li su Vaša vrata zaključana. Inovativni Hörmann-ov radio-sistem je veoma ubedljiv sa svojom jedinstvenim komfornim i sigurnosnim funkcijama kao i sa daljinskim upravljačem sa ekskluzivnim dizajnom i visokim sjajem.

Dodatne informacije o radio-sistemu BiSecur pronaći ćete ovde.