Bočna segmentna vrata

Upoznajte se sa prostornim čudom

Hörmann bočna segmentna vrata su idealno rešenje za posebne situacije ugradnje: Za razliku od kipujućih vrata, segmentnih i garažnih rolo vrata, ovakvom konstrukcijom se vrata ne otvaraju nagore, nego bočno. To ima posebnu prednost, ako na primer plafon garaže treba da ostane slobodan za skladištenje predmeta (daske za surfovanje i sl.), ili krilo vrata iz građevinskih razloga (kosi plafon, niska greda, odvodne cevi koje smetaju) ne može da se smesti ili montira ispod plafona.

Dobri razlozi za Hörmann bočna segmentna vrata HST

Laka, tiha, precizna

Laka, tiha, precizna

Dvostruki točkići

Vođenje panela ispunjenih poliuretanom debljine 42 mm se u gornjem području bezbedno i precizno vrši pomoću stabilnih dvostrukih točkića, a u donjem području u zakrivljenoj podnoj šini. Podna šina se lako čisti jer je konstrukcija na oba kraja otvorena.

Pouzdano

Pouzdano

Unutrašnja i spoljašnja zaštita od prignječenja prstiju

Optimalno usklađeni oblik segmenata vrata i šarki na prelazima lamela vrata sprečavaju prignječenje prstiju.

Dvostruka automatika isključivanja

Pouzdana automatika isključivanja je efikasna kako kod otvaranja, tako i kod zatvaranja vrata. U slučaju neočekivanih prepreka u području otvaranja i na zidnom vođenju, vrata se odmah zaustavljaju.

Time se štite osobe od povređivanja, a vozila ili predmeti od oštećenja.
Komforno

Komforno

Brže u garažu

Za prolaz osoba, bočna segmentna vrata se mogu brzo i jednostavno, čak i samo delimično otvarati. Tako ćete brže ući u svoju garažu, kako bi npr. izvezli bicikl.

Komfornije sa automatskim delimičnim otvaranjem

Kod vrata sa motorom se širina prolaza za osobe može individualno podešavati.

Die Bedienung erfolgt über Ihren Handsender oder über den optionalen Torgriff mit Funkmodul.
Bezbedno

Bezbedno

Mehanička zaštita od podizanja

Neželjeni gosti skoro da nemaju šanse kod Hörmann automatskih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena zaštita od podizanja u vođici motora je zabravljena, a vrata zaključana i zaštićena od podizanja.

Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja. Dve dodatne kuke na strani vrata čvrsto spajaju kraj krila vrata sa bočnim ramom.
BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti, koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.
Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu,  ići da proveravate da li su vrata zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.

***  kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Podni dihtung celom dužinom

Podni dihtung celom dužinom

  • serijska podna šina
  • podna šina ceklom dužinom
  • ulaz bez prepreka
  • nepromočivost klasa 2
  • propustljivost vazduha klasa 2
Katalozi
Video-snimci
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Motorna garažna vrata – bez briga od provala

Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS