Putna prepreka i potapajući stubovi visoke bezbednosti obezbeđuju prilaz

Putne prepreke visoke sigurnosti

Putne prepreke visoke sigurnosti

Ako neka oblast zahteva maksimalnu bezbednost i mora biti trajno ili privremeno zaštićena od neovlašćenog pristupa, naše putne prepreke visoke sigurnosti Hörmann High Security Line su pravo rešenje za Vas.

U zavisnosti od vrste i veličine područja koje treba zaštititi Hörmann će vam omogućiti da izaberete potapajuće stubove, prepreke sa mehanizmom za bušenje guma ili putne prepreke i da fleksibilno kombinujete pojedinačne proizvode jedne sa drugima, kao i da se služite individualnim konceptima upravljanja.

Opciona EFO funkcija za hitne slučajeve pokreće naše putne prepreke, potapajuće stubove i prepreku sa mehanizmom za bušenje guma u roku od 1,5 sekundi.

Potapajući stubovi ispred palate

Putne prepreke visoke sigurnosti - pregled sigurnosnih nivoa

Sigurnosni nivo putne prepreke visoke sigurnosti se meri prema različitim energijama udara. Energija kojom se vozilo odbija zavisi od tipa vozila, težine i brzine. Energija udara je presudna za oštećenje i funkciju.

Energija udara sa uništenjem

Vrednost ukazuje na to kolikom brzinom udara određenog tipa vozila se može zaustaviti na putoj prepreci visoke sigurnosti. Ako npr. vozilo sa težinom od 6800 kg i pri brzini od 87 km / h dođe do putne prepreke visoke sigurnosti (vidi grafiku), može se izazvati trajno oštećenje u mehanici i izgradnji, tako da putna prepreka visoke sigurnosti mora da bude zamenjena nakon nesreće. Prolaz će međutim biti sprečen.

Energija udara bez uništenja

Vrednost navodi da se uticaj tipa vozila u maksimalnoj brzini zaustavlja i da ne dolazi do oštećenja mehanike i konstrukcije putne prepreke visoke sigurnosti. Ako npr vozilo sa težinom od 6800 kg i brzinom od 52 km / h dođe do putne prepreke visoke sigurnosti, funkcija i bezbednost putne prepreke visoke sigurnosti su još uvek zagarantovani.

Putne prepreke

Ako želite da zaštitite do 6 metara široke ulaze ili izlaze povećanim sigurnosnim merama, preporučujemo upotrebu naših putnih prepreka.

U zavisnosti od okolnosti, naš Road Blocker se može ugraditi u zemlju ili, alternativno, montirati na gotove podove bez zemljanih radova. U normalnom radu povlačen u nivou zemlje, brzo može da se aktivira u hitnim slučajevima i učinkovito da zaustavi neovlašćena vozila.

Naše putne prepreke visine 500 ili 1000 mm su sertifikovane u skladu sa ocenom testa sudara PAS68 ili se slažu sa njom. Time Road Blocker 1000 je izdržava kamion težak 7,5 tona, koji mu ide u susret brzinom od 80 km / h.

Prepreka sa mehanizmom za bušenje guma

Prepreka sa mehanizmom za bušenje guma osigurava prolaz do sigurnosnog područja

Naše prepreke sa mehanizmom za bušenje guma M omogućavaju kontrolisan jednosmerni prolaz do širine od 6 metara. One sprečavaju prolaz u suprotnom smeru time što šiljcima prerežu gume vozila tako da se zaustavi nakon nekoliko metara.

Ova prepreka sa mehanizmom za bušenje guma montirana na gotovom podu je pogodna za nižu učestalost korišćenja.

Za visoku učestalst korišćenja pogodna je varijanta Tyre Killer H, koja je ugrađena u zemlju. Ova prepreka sa mehanizmom za bušenje guma nudi bolju zaštitu čak i od većih vozila kao što su kamioni.

Potapajući stubovi visoke sigurnosti

Naši potapajući stubovi, sertifikovani na osnovu testova sudara iz serije High Security Line dobijate kao automatsku, poluautomatsku, prenosivu i fiksiranu varijantu.

 

Više o našim potapajućim stubovima visoke sigurnosti saznaćete na potapajućim stubovima.

Katalozi