• Automatska garažna
  vrata
  od 660 €*

  Kućna vrata
  bez bočnog
  dela
  od 1420 €*

 • U 3
  akcijske boje
  od 1420 €*

 • Ulazna vrata
  od 880 €*

 • Motor za kliznu
  kapiju
  LineaMatic
  samo 400 €*

  Motor za krilnu
  kapiju
  RotaMatic 2
  samo 680 €*

  Motor za krilnu
  kapiju
  ProPort D
  samo 450 €*

  Motor za klizna
  vrata
  ProPort S
  samo 420 €*

 • Kipujuća vrata
  Berry Pearl
  samo 320 €*

 • Bežični
  motor za bravu
  za vrata SmartKey
  samo 194 €*

  Senzor za vlagu
  HKSI
  samo 96 €*

Garažna segmentna vrata RenoMatic 2020

sa motorom

Izabrana površina
Woodgrain

Izabrana boja
Saobraćajno bela
RAL 9016

Veličine po akcijskoj ceni:
od 2375 mm do 5000 mm širine,
od 2000 mm do 3000 mm visine

Izabrani motiv vrata: M-kanal
Šifra izabrane boje:
RAL 9016

od 660 €*

 • Lamele od 42 mm, izolovane duplim zidovima za visoku toplotnu izolaciju, dobru stabilnost i miran hod
 • Veličine po akcijskoj ceni: od 2375 mm do 5000 mm širine, od 2000 mm do 3000 mm visine

Površina Woodgrain, kod vrata sa M-kanalom, odlikuje se svojim verno prikazanim motivom kore drveta i svojom robusnošću. (Slika levo u RAL 9016, saobraćajno bela boja)

Nova glatka površina Planar, za garažna vrata sa L-kanalom, u 6 ekskluzivnih Hörmann boja, Matt deluxe, uverava svojom finom elegancijom. (Slika levo CH 703 Matt deluxe, antracit metalik)

Lakirana površina Decocolor impresionira prirodnim izgledom drveta u 3 akcijska dekora. (Slika levo dekor Golden Oak.)

Sve površine vrata se isporučuju sa srebrnim pocinkovanim premazom i zaštitnim lakom na unutrašnjoj strani vrata.