• Motor za kliznu
  kapiju
  LineaMatic
  samo 400 €*

  Motor za krilnu
  kapiju
  RotaMatic 2
  samo 680 €*

  Motor za krilnu
  kapiju
  ProPort D
  samo 440 €*

  Motor za klizna
  vrata
  ProPort S
  samo 410 €*

Motor za krilnu kapiju ProPort D

Maks. vučna snaga 800 N

 • Bezbedna bežična frekvencija 433 MHz RC
 • Za dvokrilnu kapiju
 • Širina kapije do maks. 5 m (2 x 2,50 m)
 • Sinhronizovano otvaranje krila kapije istih dimenzija
 • Otvaranje jednog krila kapije za prolaz pešaka

samo 440 €*

Motor za kliznu kapiju ProPort S

Maks. vučna snaga 600 N

 • Bezbedna bežična frekvencija 433 MHz RC
 • Širina kapije do maks. 4 m
 • Delimično otvaranje kapije za prolaz pešaka
 • Uključujući 4 m zupčaste letve
 • Do maks. 300 kg težine krila

samo 410 €*

Motor za kliznu kapiju LineaMatic


 • do maks. visine kapije 2000 mm i maks. širine kapije 6000 mm
 • do maks. težine krila od 300 kg
 • Meki zalet i meko zaustavljanje
 • Uključujući daljinski upravljač HS 5 BS, crni sa strukturiranom  površinom
 • Zupčasta letva se kupuje odvojeno

samo 400 €*

Motor za krilnu kapiju RotaMatic 2


 • za dvokrilne kapije maks. visine 2000 mm i maks. širine krila 2500 mm
 • do maks. težine krila 220 kg
 • Meki zalet i meko zaustavljanje
 • Uključujući daljinski upravljač HS 5 BS, crni sa strukturiranom  površinom

samo 680 €*