Moderna i elegantna

Garažna vrata

Garažna segmentna vrata

Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i odlaze ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor u garaži i ispred nje. Garažna segmentna vrata se mogu ugraditi u bilo koji otvor garaže i nude za 14 cm veću prolaznu širinu u odnosu na kipujuća vrata. Osim toga, zahvaljujući trajno elastičnim i na atmosferske uticaje otpornim dihtung gumama, ona su sa svih strana optimalno zaptivena.

ka garažnim segmentnim vratima

Kipujuća vrata Berry

Kipujuća vrata Berry spajaju visok kvalitet i sofisticiranu tehniku sa trajnom funkcijom i bezbednom upotrebom. Berry kipujuća vrata možete da dobijete i u mnogim atraktivnim čeličnim motivima sa optikom kanala ili kaseta, odnosno kao drvena vrata. Boje i dekorativne površine ostavljaju poseban utisak.

ka Berry vratima

Garažna vrata RollMatic

Rolo vrata i rolo plafonska garažna vrata se otvaraju vertikalno i ne zahtevaju nimalo prostora u garaži. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor u garaži i ispred nje. Oblik otvora garaže ne igra nikakvu ulogu kod ugradnje, bilo da je pravougaoni, iskošeni, sa segmentnim ili polukružnim svodom.

ka garažnim vratima RollMatic

Bočna segmentna vrata

Bočna segmentna vrata su svojim načinom izrade pogodna i za mnoge otežane situacije ugradnje, kao npr. kod nagiba krova. Pri tome ostaje očuvana puna visina prolaza. Sendvič paneli ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm
nude odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju, kao i visoku stabilnost krila vrata. Osim toga, bočna segmentna vrata se mogu i delimično otvarati da bi se omogućio jednostavan prolaz osoba.

ka bočnim segmentnim vratima

Garažna bočna vrata

Bočna vrata su veoma praktična uvek kada želite na brzinu da iznesete predmete iz garaže, a da ne otvarate garažna vrata. Ili kada je Vaše drugo vozilo zbog kratkog prilaza garaži parkirano direktno ispred garažnih vrata i pristup vratima je blokiran. Za skoro svaki motiv i tip vrata kod Hörmann-a možete dobiti odgovarajuća bočna vrata. Na taj način garažna i bočna vrata formiraju harmoničnu jedinstvenu celinu.

ka garažnim bočnim vratima

Dobri razlozi za Hörmann garažna vrata

Kvalitetna marka iz Nemačke

Kvalitetna marka iz Nemačke

Hörmann samostalno razvija i proizvodi svoje proizvode u visokospecijalizovanim fabrikama. 

Proizvodi za generacije

Proizvodi za generacije

Dugoročna testiranja, pod realnim uslovima, obezbeđuju pouzdane serijske proizvode u Hörmann kvalitetu.

Pogled u budućnost

Pogled u budućnost

Hörmann daje dobar primer. Zbog toga preduzeće već danas 100% svojih potreba za energijom pokriva iz ekološki proizvedene električne struje.