Garažna segmentna vrata

Otkrijte puno prednosti

Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i odlaze ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor u garaži i ispred nje. Garažna segmentna vrata se mogu ugraditi u bilo koji otvor garaže i nude do 14 cm veću prolaznu širinu u odnosu na kipujuća vrata. Osim toga, zahvaljujući trajno elastičnim i na atmosferske uticaje otpornim dihtung gumama, ona su sa svih strana optimalno zaptivena.

Garažna segmentna vrata su testirana i sertifikovana u skladu sa visokim zahtevima za bezbednost evropskog standarda 13241-1. Pomoću sigurnosne kontrolne liste možete proveriti da li Vaša stara garažna vrata ispunjavaju aktuelne EU sigurnosne standarde.

Odaberite odgovarajući tip vrata

Na Vama je izbor: Sagaražnim segmentnim vratima sa izolacijom, LPU 67 Thermo i LPU 42 možete računati na odličnu, odn. veoma dobru toplotnu izolaciju. A pored toga i na povećanu stabilnost i miran hod. Garažna segmentna vrata bez izolacije LTE 42 su idealno pogodna za odvojene garaže koje ne zahtevaju toplotnu izolaciju. Ako drvo naglašava izgled Vaše kuće, onda će Hörmann segmentna vrata sa ispunom od punog drveta, tip LTH 42, posebno dobro doći do izražaja.

LPU 67 Thermo

Vrata za uštedu energije se odlikuju izuzetnom toplotnom izolacijom, zahvaljujući lamelama debljine 67 mm sa termo prekidom.

LPU 42

Garažna segmentna vrata LPU 42 sa izolacijom, sa svojim lamelama debljine 42 mm nude veoma dobru izolaciju.

LTE 42

LTE 42 vrata bez izolacije su ekonomično rešenje za odvojene garaže koje ne zahtevaju toplotnu izolaciju.

LTH 42

Vrata od masivnog drveta su pogodna za drvene kuće ili građevinske objekte sa puno drvenih elemenata, kao što su npr. kuće od drvene konstrukcije ili elementi fasade.

Pregled motiva za segmentna vrata od čelika

S-kanal (LPU 42, LTE 42), saobraćajno bela RAL 9016

M-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42), saobraćajno bela RAL 9016

D-kanal (LPU 42), saobraćajno bela RAL 9016

T-kanal (LPU 42), saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), saobraćajno bela RAL 9016

Kaseta (LPU 42, LTE 42), saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 450, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 456, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 461 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016; motiv 451 bez ostakljenja (bez sl.)

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 457, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 462 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016; motiv 452 bez ostakljenja (bez sl.)

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 458, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 454, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 469 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016; motiv 459 bez ostakljenja (bez sl.)

L-kanal (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 481 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016; motiv 471 bez ostakljenja (bez sl.)

T-kanal (LPU 42) motiv 501 sa neprekidnim umecima sa izgledom nerđajućeg čelika, izgledom drveta (sl.) ili RAL boji po izboru

T-kanal (LPU 42) motiv 500 sa podeljenim umecima sa izgledom nerđajućeg čelika ili izgledom drveta (sl.), saobraćajno bela RAL 9016

Pregled motiva za segmentna vrata od punog drveta

S-kanal, nordijska jela

M-kanal, nordijska jela

L-kanal, nordijska jela

Kaseta, nordijska jela

Motiv 401, nordijska jela

Motiv 402, nordijska jela

Motiv 403, nordijska jela

Motiv 403, sa prirodnim kamenom, nordijska jela

Motiv 404, nordijska jela

Motiv 404, sa prirodnim kamenom, nordijska jela

Motiv 405, nordijska jela

Motiv 405, sa opcionalnim šarkama za krilne kapije

Dobri razlozi za Hörmann garažna segmentna vrata

Isti razmaci između kanala

Isti razmaci između kanala

[1] Isti razmak između lamela i pokriveni prelazi lamela kod vrata sa kanalima

Hörmann garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [A]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

Po želji imate na raspolaganju i praktična bočna vrata sa kanalima u ravni istog izgleda kao garažna segmentna vrata.

[2] Neravnomeran razmal između kanala [B], [C] zbog različitih visina lamela i vidljivi prelazi lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.
Ravnomerna raspodela kaseta

Ravnomerna raspodela kaseta

[3] Ravnomerna raspodela kaseta

Za harmoničan celokupan izgled segmentnih vrata kod Hörmann-a su razmaci između pojedinačnih kaseta [D] jednaki po visini. To se postiže lamelama koji imaju istu visinu po celoj visini vrata. I vodoravno rastojanja između kaseta [E] u jednoj lameli su jednaka. To vratima daje ravnomeran izgled.

Po želji se mogu dobiti i bočna vrata sa istim rasporedom lamela kao i kod garažnih segmentnih vrata.

[4] Neravnomerna raspodela kaseta [F], [G] usled različitih visina lamela kod vrata drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.
Isti izgled rama i krila vrata

Isti izgled rama i krila vrata

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštva malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod belih vrata i kod svih površina isporučuje u istom izgledu kao što su i lamele vrata. Tu je sve usklađeno.

Bočne ramove [2] dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj Silkgrain površini.
Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Kod LPU vrata ova maska je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Ekskluzivni izgled unutrašnje strane vrata

Ekskluzivni izgled unutrašnje strane vrata

Ko svoju garažu koristi i kao prostoriju za bavljenje hobijem, takođe i u garaži želi vrata sa harmoničnim izgledom. Premijum verzija LPU 67 Thermo ispunjava upravo te želje: kompletni ram***, klizne i spojne šine, kao i sav okov isporučuju se sa istim izgledom kao i unutrašnja strana krila, u sivobeloj RAL 9002 boji. Time se vrata harmonično uklapaju u unutrašnji prostor , što Vašoj garaži pruža dodatnu vrednost. Pored toga, hod vaših vrata je zahvaljujući dvostrukim točkićima veoma tih i ravnomeran.

*** Spoljašnji izgled rama takođe u sivobeloj RAL 9002 boji, tako da se kod vrata preporučuje maska okova u saobraćajno beloj RAL 9016 boji.
Optimalna dugotrajna zaštita

Optimalna dugotrajna zaštita

Plastična stopa rama, visine 4 cm, obavija ram u području koje je podložno koroziji i na taj načintrajno štiti od mogućeg nastanka korozije. Za razliku od konkurentskih rešenja, ova efikasna dugoročna zaštita postoji i kod dužeg zadržavanja vode.

Donja dihtung guma krila vrata i stopa zajedno i vizuelno pružaju skladnu celinu.

Efikasna toplotna izolacija

Efikasna toplotna izolacija

Kada je garaža integrisana u kuću, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Sa Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobru izolacionu karakteristiku LPU vrata.

Plastični crni profil, koji se jednostavno montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid rama i zida od cigala i poboljšava izolaciju za 15%*.

Opcioni ThermoFrame nastavak za ram za sva Hörmann segmentna vrata.

* kod garažnih segmentnih vrata sa izolacijom u veličini: 5000 x 2125 mm
Rešenja u skladu s praksom

Rešenja u skladu s praksom

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujuju se pešačka vrata bez praga. Tako iz svoje garaže možete uzeti bicikle ili baštenske uređaje bez otvaranja celih garažnih vrata.

Prag od nerđajućeg čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od spoticanja.

Moderna vrata za uštedu energije

Moderna vrata za uštedu energije

Posebno za garaže, koje su direktno spojene sa kućom, preporučujemo segmentna vrata sa izolacijom. Pored LPU 42 sa veoma dobrom toplotnom izolacijom, LPU 67 Thermo nudi sve što se u današnje vreme očekuje od moderne gradnje: izvanrednu toplotnu izolaciju zahvaljujući termički odvojenim lamelama [1] sa U koeficijentom od 0,33 W/(m²·K)*, veoma dobro zaptivanje prostora između lamela zahvaljujući dvostrukim dihtung gumama [2] i optimalnom spoju sa tlom zahvaljujući dvostrukom donjem dihtungu, koji kompenzuje neravnine na tlu i smanjuje gubitke energije.

* U koeficijent vrata (5000 × 2125 mm) = 1,0 W/(m²·K)
Podrazumevana veća bezbednost

Podrazumevana veća bezbednost

Neželjeni gosti skoro i da nemaju šanse kod Hörmann automatskih segmentnih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena, zaštita od podizanja se automatski uglavljuje u graničnik vođice, odmah je čvrsto zabravljena i zaštićena od podizanja.

Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.
BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti, koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.
Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-tno kompatibilni. Sa daljinskim upravljačem ili npr. bežičnim kodnim tasterom, pored Vaših garažnih vrata, možete komforno da da otvarate i ulaznu kapiju opremljenu Hörmann motorom, motore Vaših vrata ili druge uređaje sa BiSecur prijemnicima.
Putem naše aplikacije* i  BiSecur mrežnim prolazom Gateway možete da upravljate motorima svojih garažnih vrata ili kapija, svojim Hörmann kućnim vratima**

ili motorima unutrašnjih vrata PortaMatic, kao i drugim uređajima, komforno da upravljate pomoću pametnog telefona ili tablet računara.

* Za pametni telefon ili tablet računar sa iOS i Android operativnim sistemom.
** Za ovu funkciju je neophodno da Vaša Hörmann kućna vrata ThermoCarbon/ThermoSafe budu opremljena automatskom bravom S5/S7 Smart.
Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu,  ići da proveravate da li su vrata zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.

***  kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Galerija slika

T-kanal

Motiv 500 sa podeljenim umecima u izgledu plemenitog čelika, boja RAL 7016

T-kanal

u Silkgrain kameno sivoj boji RAL 7030, motiv 501 sa besprekidnim umecima sa izgledom drveta

Tormotiv 405

Vrata od masivnog drveta, sa lazurom u beloj boji na mestu ugradnje, sa okovima za krilna vrata i ukrasnim ručkama

M-kanal

u Decograin dekoru Rosewood

T-kanal

u Silkgrain antracit sivoj boji RAL 7016, motiv 500 sa podeljenim umecima sa izgledom drveta

S-kanal

u Woodgrain zelenoj boji jelke RAL 6009

Kaseta

u Woodgrain antrcit sivoj boji RAL 7016

M-kanal

u antracit sivoj boji, RAL 7016, Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe, motiv 565, u antracit sivoj boji RAL 7016 sa opcionim bočnim delom i svetlarnikom

Kaseta

u Decograin dekoru Golden Oak

Katalozi
Video-snimci
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Motorna garažna vrata – bez briga od provala

Garagentor-Antrieb SupraMatic

Garažni motori SupraMatic - Duel

Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS