Motori za garažna vrata

Komfor i bezbednost za Vaš dom

Ko još rado izlazi iz automobila po vetru, nevremenu i noću samo da bi otvorio garažu. Sa Hörmann motorom za garažna vrata možete uvek "slobodno da vozite", jer iz automobila pomoću daljinskog upravljača otvarate vaša garažna vrata i kapiju brzo, komforno i sigurno. Sa komfornim i brzim SupraMatic, povoljnim ProMatic, kao i ProMatic Akku, motorom za garaže bez priključka na struju, Hörmann nudi inovativnu tehniku motora.

Bežični sistem BiSecur je kod svih motora za garažna vrata spada u standard. Inovativan Hörmann-ov bežični sistem BiSecur sa proverom statusa impresionira jedinstvenim komfornim i sigurnosnim funkcijama, kao i daljinskim upravljačem u ekskluzivnom dizajnu visokog sjaja.

Sa opcionim Hörmann BiSecur mrežnim prolazom možete svojim Hörmann motorima za garažna vrata i kapije, svojim Hörmann kućnim vratima*, kao i ostalim uređajima, udobno da upravljate preko pametnog telefona ili tablet računara. Uz to možete i kad ste na putu prikazati poziciju motora svojih garažnih vrata i kapije, kao i status da li su vaša kućna vrata* zaključana ili ne.

*sa posebnom opremom

Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

SupraMatic

Ovaj spoj brzine i komfora ima da Vas fascinira. Vaša garažna segmentna vrata se otvaraju brže i Vi možete da vozite direktno sa ulice u garažu. Više nećete hteti da se odreknete komfornih funkcija, kao što je dodatna visina otvaranja, npr. za provetravanje garaže i osvetljenja na motoru koje možete posebno uključivati preko daljinskog upravljača. Pri tome poklopac motora od četkanog aluminijuma daje SupraMatic motoru veoma lep izgled.

ProMatic

ProMatic motori za garažna vrata su opremljeni dokazanom Hörmann-ovom tehnikom - kao svi Hörmann vrhunski motori. To garantuje pouzdanu funkciju uz atraktivnu cenu. I kod vrata bez strujnog priključka ne morate da se odreknete komfora sa motorom. To omogućava ProMatic Akku. Veoma je lak za transport i može se napuniti za nekoliko sati, naročito je praktičan sa opcionalnim solarnim modulom.

Dobri razlozi za Hörmann motore garažnih vrata

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti, koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.
Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-tno kompatibilni. Sa daljinskim upravljačem ili npr. bežičnim kodnim tasterom, pored Vaših garažnih vrata, možete komforno da da otvarate i ulaznu kapiju opremljenu Hörmann motorom, motore Vaših vrata ili druge uređaje sa BiSecur prijemnicima.
Putem naše aplikacije* i  BiSecur mrežnim prolazom Gateway možete da upravljate motorima svojih garažnih vrata ili kapija, svojim Hörmann kućnim vratima**

ili motorima unutrašnjih vrata PortaMatic, kao i drugim uređajima, komforno da upravljate pomoću pametnog telefona ili tablet računara.

* Za pametni telefon ili tablet računar sa iOS i Android operativnim sistemom.
** Za ovu funkciju je neophodno da Vaša Hörmann kućna vrata ThermoCarbon/ThermoSafe budu opremljena automatskom bravom S5/S7 Smart.
Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu,  ići da proveravate da li su vrata zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.

***  kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Bezbedno

Bezbedno

Provalnici nemaju šanse kod Hörmann automatskih garažnih vrata: ako su vrata zatvorena, onda zaštita od podizanja automatski uskače u graničnik vođice. Vrata su odmah čvrsto zaključana i zaštićena od podizanja. Ovaj način zaključavanja radi čisto mehanički i funkcionalan je i kod nestanka struje, nasuprot motorima drugih proizvođača.

Pouzdano

Pouzdano

Puzdana automatika isključivanja kod neočekivanih prepreka bezbedno zaustavlja vrata. Za još veću zaštitu i bezbednost preporučujemo ugradnju fotoćelije koja funkcioniše bez dodira. Kod Hörmann-ovog SupraMatic P motora ona već standardno postoji.

Zahvaljujući mekom zaletu i mekom zaustavljanju, Vaša vrata se otvaraju i zatvaraju tiho i bez trzaja. Faze za pokretanje i zaustavljanje se mogu individualno podesiti za Vaša garažna vrata. Time čuvate svoja garažna vrata i duže uživate u njima.
Turbo brzo

Turbo brzo

Vozite brže i bezbednije sa motorom SupraMatic zajedno sa Vašim Hörmann garažnim segmentnim vratima. Do 50% brže otvaranje znači više bezbednosti i manje stresa kod garaža sa većim prometom saobraćaja na ulazu. Uporedite brzine otvaranja SupraMatic motora sa uobičajenim motorima.

Sertifikovano

Sertifikovano

Hörmann motori za garažna vrata su optimalno usklađeni za Hörmann garažnim segmentnim vratima i provereni i sertifikovani u skladu sa TTZ smernicama "Protivprovalna zaštita za garažna vrata" od strane nezavisnih instituta za testiranje.

Katalozi
Video-snimci
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Motorna garažna vrata – bez briga od provala

Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS