Motori za kapije

Komfor koji ostavlja utisak i impresivna bezbednost

Tek sa Hörmann motorom na daljinsko upravljanje kapija postaje maksimalno komforna, jer se odlikuje pouzdanom tehnikom u svim oblastima. Zahvaljujući mekom pokretanju i mekom zaustavljanju Vaša kapija se uvek kreće tiho i ravnomerno. Prepoznavanje prepreka veoma pouzdano štiti ljude i predmete i time Vam pruža osećaj sigurnosti.

Praktične dodatne funkcije čine komfor za Vas savršenim: kao što je automatska funkcija zatvaranja, koja posle definisanog vremena zatvara* Vašu kapiju ili mogućnost da se kapija delimično otvori radi prolaska osoba. Motori RotaMatic i VersaMatic su dostupni i sa praktičnim akumulatorom i opcionim solarnim panelom.

* Za ovu funkciju je potrebna opciona fotoćelija.

Motor za krilnu kapiju RotaMatic

Hörmann motor za krilne kapije RotaMatic je svojim modernim i tankim dizajnom prilagođen Vašoj lepoj krilnoj kapiji. U skladu s tim su i funkcije i bezbednost. I bez direktnog priključka na električnu mrežu ne morate da se odreknete komfora s motorom. To ostvaruje aku RotaMatic.

RotaMatic


Motor za krilnu kapiju VersaMatic

VersaMatic


VersaMatic motor za krilnu kapiju sa integrisanim upravljanjem je idealno rešenje za uobičajene situacije ugradnje. On je pogodan na primer za ugradnju na veoma dubokim stubovima kapija; pozicija montaže se može birati fleksibilno i time optimalno prilagoditi odgovarajućoj situaciji. Pored toga, ne mora se montirati dodatno upravljanje – time se štedi prostor i vreme. Osim toga, VersaMatic se odlikuje pouzdanom tehnikom: njegova brzina se npr. može individualno podešavati; time se kod svih veličina kapija postiže ravnomeran hod kapije.

Kao što je VersaMatic motor fleksibilan, tako su i mogućnosti za njegovo strujno napajanje fleksibilne. Ukoliko nemate priključak na kapiji, možete koristiti nezavistan solarni VersaMatic Akku.

Motor za klliznu kapiju LineaMatic

Posebne prednosti motora za klizne kapije LineaMatic su kompaktno i po visini podesivo kućište od livenog cinka i plastika ojačana staklenim vlaknima, kao i pouzdana elektronika motora.

LineaMatic


Motor za kliznu kapiju STA 400

STA 400


Motor za klizne kapije STA 400 je posebno dizajniran za velike kapije.
Odgovarajuće upravljanje B 460 FU osigurava precizan hod kapije i meko zaustavljanje.

Dobri razlozi za Hörmann motore kapija

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom sigurnošću

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti, koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Kompanija Hörmann je razvila ovaj ekstremno siguran postupak kodiranja BiSecur, sa stabilnim dometom, otpornim na smetnje, kojim se osigurava da niko sa strane ne može da kopira Vaš radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na univerzitetu Rur u Bohumu.
Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Savršeno prilagođeno i 100%-tno kompatibilno

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-tno kompatibilni. Sa daljinskim upravljačem ili npr. bežičnim kodnim tasterom, pored Vaših garažnih vrata, možete komforno da da otvarate i ulaznu kapiju opremljenu Hörmann motorom, motore Vaših vrata ili druge uređaje sa BiSecur prijemnicima.
Putem naše aplikacije* i  BiSecur mrežnim prolazom Gateway možete da upravljate motorima svojih garažnih vrata ili kapija, svojim Hörmann kućnim vratima**

ili motorima unutrašnjih vrata PortaMatic, kao i drugim uređajima, komforno da upravljate pomoću pametnog telefona ili tablet računara.

* Za pametni telefon ili tablet računar sa iOS i Android operativnim sistemom.
** Za ovu funkciju je neophodno da Vaša Hörmann kućna vrata ThermoCarbon/ThermoSafe budu opremljena automatskom bravom S5/S7 Smart.
Komforna provera pozicije vrata

Komforna provera pozicije vrata

Više nikada ne morate po vetru i nevremenu,  ići da proveravate da li su vrata zatvorena. Pritiskom na taster, boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS vam pokazuje položaj vrata. Po želji, dodatni pritisak na taster *** zaključava vrata. Udobnije i sigurnije ne možete upravljati svojim vratima.

***  kod rukovanja vratima izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

Izuzetan dizajn

Izuzetan dizajn

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Bezbedno

Bezbedno

Zahvaljujući automatici isključivanja, Hörmann motori za kapije su u svakoj fazi otvaranja i zatvaranja pouzdano bezbedni. Vrata se sama odmah zaustavljaju kod iznenadnih prepreka. Dodatnu bezbednost nude fotoćelije, koje bez dodira detektuju prisutnost osoba ili predmeta. One se jednostavno i elegantno integrišu u sigurnosne stubove i postavljaju kraj prilaznog puta. Fotoćelije obezbeđuju područje kretanja Vaše klizne ili krilne kapije.

Pouzdano

Pouzdano

Hörmann motori za kapije za vozila mekim zaletom i mekim zaustavljanjem obezbeđuju prijatno tih i bezbedan hod kapije. Prilikom otvaranja se kapija pokreće bez trzaja, a kod zatvaranja meko koči. To čuva kapiju, motor – i živce komšija.

Robusan

Robusan

Da bi izdržali mehaničko opterećenje, Hörmann motori za kapije su impresivno robusni i visoko kvalitetni. Postojan materijal otporan na vremenske prilike garantuje trajnu funkciju. Za naročito hladne regione RotaMatic možete dobiti sa integrisanim grejanjem.

Sertifikovano

Sertifikovano

Hörmann motori za kapije su u svakoj fazi otvaranja i zatvaranja pouzdano bezbedni. Radne sile za uobičajene veličine vrata i situacije ugradnje su već testirane i sertifikovane od strane nezavisnih instituta za testiranje, u skladu sa DIN EN 13241-1.

Katalozi
Video-snimci
Hörmann Funksystem BiSecur

Siguran, komforan, ekskluzivan - Hörmann daljinsko upravljanje BS